شماره تماس مدیریت : ۰۹۱۴۴۰۰۹۶۰۴

مدیر فروش : مهندس هاتف کاتبی عصر شماره تماس : 09144023313

 تلفن  :   ۳۴۴۵۴۶۰۰

فکس :   ۳۴۴۷۹۵۹۹