شماره تماس مدیریت : ۰۹۱۴۴۰۰۹۶۰۴

    مدیر فروش : مهندس هاتف کاتبی عصر شماره تماس : 09144023313

     تلفن  :   ۳۴۴۵۴۶۰۰

    فکس :   ۳۴۴۷۹۵۹۹