اطلاعات تماس :

آدرس :  تبریز جاده آذرشهر- روبروی کبریت سازی- جاده صنعت- اول کوی سیلو- جنب حوله ستارزاده

تلفن       04134454600       موبایل :  ۰۹۱۴۴۰۰۹۶۰۴

دفتر مرکزی : خیابان شهید بهشتی بن بست یونچلر ساختمان 268 طبقه 3

تلفن   :   04135233607 

فرم تماس :